Ελαττωματικά Προϊόντα

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος απευθυνθείτε στο clinicstore.gr, μέσω email αποστέλλοντας μας φωτογραφία του προϊόντος και της συσκευασίας του.

Η επιχείρηση έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση κατεστραμμένου δέματος έχετε το δικαίωμα να μην παραλάβετε. Μας ενημερώνεται εκ νέου για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση παραλαβής του δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Μετά την παράδοση της παραγγελίας, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα, ακριβώς στην κατάσταση που τα παραλάβατε, αποστέλλοντας σχετική δήλωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση, στη διεύθυνση: Clinic Store Χρυσοστόμου Σμύρνης 89, Καλαμάτα Τηλ: 2721026166 ή μέσω e-mail στην διεύθυνση info@clinicstore.gr. Δείτε υπόδειγμα για την δήλωση υπαναχώρησης εδώ.

Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό (απόδειξη – τιμολόγιο) πώλησης.

Τα έξοδα για την επιστροφή της παραγγελίας τα επιβαρύνεται ο καταναλωτής.

Εντός 14 ημερών από την παραλαβή των επιστραφέντων προϊόντων από την επιχείρηση, και εφόσον είναι στην αρχική τους κατάσταση μη έχοντας υποστεί ζημιές ή φθορές, η επιχείρηση   επιστρέψει στον πελάτη το ποσό της αξίας με την οποία έχει επιβαρυνθεί ο πελάτης χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την αρχική συναλλαγή (εκτός εάν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ρητώς κάτι διαφορετικό).

Εάν το επιστραφέν προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητα του πελάτη ή έχει μειωθεί η αξία του από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, η επιχείρηση θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και το ύψος της μείωσης της αξίας και σε περίπτωση που η επιχείρηση υποχρεωθεί να προβεί σε επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, το αντίστοιχο ποσό της ζημίας θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της επιστροφής.

Εφόσον δεν τηρηθεί η νόμιμη ως άνω διαδικασία ή δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις  για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή, το clinicstore.gr, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων μας, ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις (αρθρ. 281 ΑΚ).

Το clinicstore.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει νομίμως την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον ιστοχώρο του.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν. 2251/1994 δεν ισχύει

α) στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα (εντός 2 μηνών και για τα οποία έχετε ήδη ενημερωθεί ότι λήγουν σύντομα).

β) στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,

γ) στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων και

δ) στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Όλα τα προϊόντα βρεφικού γάλακτος δεν επιστρέφονται.

Ανεξάρτητη Αρχή στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ. 2106460862) .

Έχετε επίσης την δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης των προϊόντων μας κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ στο Μητρώο σύμφωνα με την ΚΥΑ 70330/2015. Για τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην  πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών της Ε.Ε. (πλατφόρμα ΗΕΔ) πατήστε εδώ.